مهدی علی محمدی

سلام. اول از همه اینکه وب سایت خیلی قشنگ و زیبایی دارید. دوم اینکه جای یه فروشگاه آنلاین چای توی ایران کم بود که شما ردیفش کردید. سوم اینکه دیگه حرفی واسه گفتن نذاشتید. یاحق

سلام. اول از همه اینکه وب سایت خیلی قشنگ و زیبایی دارید. دوم اینکه جای یه فروشگاه آنلاین چای توی ایران کم بود که شما ردیفش کردید. سوم اینکه دیگه حرفی واسه گفتن نذاشتید. یاحق

مطلب بعد بهمن خوانساری
preloader