ارتباط مستقیم با مدیران مسمر

فروشگاه اینترنتی مسمر مجموعه ای از بهترین مدیران، را به خدمت گرفته تا بهترین چای جهان، با بهترین خدمات و سرویس ها را تقدیم شما کند.

مریم حسابی

مریم حسابی

Public Relations

روابط عمومی:: کارشناس ارشد روابط عمومی

رضا صحرانورد

رضا صحرانورد

Sale Manager

مدیرفروش:: دکترای مدیریت از دانشگاه شریف

دانیال چمانچی

دانیال چمانچی

Web Master

مدیر وب سایت:: کارشناسی ارشد CIW از IBM

بابک مختاری

بابک مختاری

Team Leader

سرپرست:: کارشناسی ارشد DBA , استاد دانشگاه

فروشگاه اینترنتی مسمر مجموعه ای از بهترین مدیران، را به خدمت گرفته تا بهترین چای جهان، با بهترین خدمات و سرویس ها را تقدیم شما کند.

preloader